Günümüzde internet dünyası olabildiğince çok şekilde kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojilerinin genişlemesi ile hep beraber internetin yaygınlaşması yardımıyla internet hayatımızın her aşamasında mekân tutmaktadır. münasebet dünyası içinde internet her geçen zaman artan bir ilgiye sahipt… Read More